ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 

Ερευνητικά Προγράμματα

Circulating biochemical parameters of endothelial dysfunction and apoptosis after renal artery stenting: implications in arterial wall injury

Brountzos EN, Kelekis NL, Malagari K, Economou E, Kelekis AA
Research Grant from Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe

Διερεύνηση πιθανής θυμο-εξαρτώμενης διέγερσης λευκοκυττάρων του αίματος ως ένδειξη συστηματικής ανοσολογικής και φλεγμονώδους αντίδρασης στην ενδοπυελική ενδομητρίωση

Οικονόμου ΕΒ, Κουσκούνη ΕΕ, Γρηγορίου Ο, Βιτωράτος Ν
Επιχορήγηση Έρευνας από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρ. Πρωτοκολ. 10996/14-07-2004

Βιοχημική διερεύνηση της επίπτωσης της χρονίας, συστηματικής άσηπτης φλεγμονώδους αντίδρασης της μητέρας στον οστικό μεταβολισμό της στην προεκλαμπτική κύηση

Γρηγορίου Ο, Οικονόμου ΕΒ, Κουσκούνη ΕΕ, Βιτωράτος Ν
Επιχορήγηση Έρευνας από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρ. Πρωτοκολ. 10996/14-07-2004

Αγγειογενετικοί και αντιαγγειογενετικοί παράγοντες σε νεογνά με ενδομήτρια καθυστέρηση ανάπτυξης

Μαλαμίτση-Πούχνερ Αριάδνη, Οικονόμου Εμμανουήλ, Μπούτσικου Θεοδώρα, Κουσκούνη Ευαγγελία
Επιχορήγηση Έρευνας από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρ. Πρωτοκολ. 10996/14-07-2004

Βιοχημικοί δείκτες πλακουντιακής ισχαιμίας στην εγκατεστημένη προεκλαμψία και στην πρώτη περίοδο λοχείας

Οικονόμου Εμμανουήλ, Βιτωράτος Νικόλαος, Κουσκούνη Ευαγγελία, Παπαδιάς Κωνσταντίνος
Επιχορήγηση Ερευνας από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρ. Πρωτ. 10241/23-6-2005

Μελέτη της Επίδρασης της Ορμονικής Κατάστασης των Δυσλιπιδαιμικών Γυναικών στην Αντιλιπιδαιμική Θεραπεία με Στατίνες

Παπαδιάς Κωνσταντινίνος, Οικονόμου Εμμανουήλ, Κουσκούνη Ευαγγελία, Γρηγορίου Οδυσσέας
Επιχορήγηση Ερευνας από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρ. Πρωτ. 10241/23-6-2005

Βιοχημικοί δείκτες ψευδοαγγειογένεσης, αγγειογένεσης και αγγειοποίησης στο πρώτο και στο δεύτερο τρίμηνο της προεκλαμπτικής κύησης

Εμμανουήλ Β. Οικονόμου, Δημήτριος Ρίζος, Δημήτριος Χασιάκος
Ερευνητικό Πρόγραμμα “ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ”, Αρ. Πρωτ. Εγκ. 1664/28-6-2005

Ταυτοποίηση της στεφανιογραφικά επιβεβαιωμένης στεφανιαίας νόσου από την επαγωγή κυτταροπροστατευτικών ορολογικών παραγόντων και τις μεταβολες υπερηχοκαρδιογραφικών δεικτών κατά τη δοκιμασία φόρτισης με δοβουταμίνη

Χρήστος Πίτσαβος, Εμμανουήλ Β. Οικονόμου
Ερευνητικό Πρόγραμμα “ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ”, Αρ. Πρωτ. Εγκ. 1219/13-4-2007, Αριθ. Προγράμματος 70/4/9151

Βιοχημικοί δείκτες επαγωμένης αντιοξειδωτικής κυτταρικής προστασίας και διαταραχής της λειτουργίας του αγγειακού ενδοθηλίου στη συστηματική κυκλοφορία εγκύων γυναικών κατά τη διάγνωση της προεκλαμψίας και μετά το πέρας της κυήσεως

Εμμανουήλ Β. Οικονόμου
Ερευνητικό Πρόγραμμα “ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ”, Αρ. Πρωτ. Εγκ. 1219/13-4-2007, Αριθ. Προγράμματος 70/4/8143


Μελέτη της επίδρασης της ορμονικής κατάστασης των λιπιδαιμικών γυναικών στην αντιλιπιδαιμική θεραπεία με στατίνες”

Κωνσταντίνος Παπαδιάς, Εμμανουήλ Β. Οικονόμου
Ερευνητικό Πρόγραμμα “ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ”, Αρ. Πρωτ. Εγκ. 1219/13-4-2007, Αριθ. Προγράμματος 70/4/8181

Βιοχημική διερεύνηση της επίδρασης των ενδομορφινών της συστηματικής κυκλοφορίας στην αποπτωτική ομοιοστασία και στο αγγειακό ενδοθήλιο γυναικών με ενδοπυελική ενδομητρίωση

Αντώνιος Κοντοράβδης, Εμμανουήλ Β. Οικονόμου
Ερευνητικό Πρόγραμμα “ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ”, Αρ. Πρωτ. Εγκ. 1219/13-4-2007, Αριθ. Προγράμματος 70/4/9010


Βιοχημική διερεύνση της επίπτωσης της προεκλαμπτικής κυήσεως στην αναστολή της οστεοκλαστικής δραστηριότητας της εγκύου

Νικόλαος Βιτωράτος, Εμμανουήλ Β. Οικονόμου
Ερευνητικό Πρόγραμμα “ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ”, Αρ. Πρωτ. Εγκ. 1219/13-4-2007, Αριθ. Προγράμματος 70/4/9004

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΩΣΕΩΣ – Διερεύνση της σχέσης της γενετικής βάσης της αθηρωσκλήρυνσης, του οξειδωτικού stress και της ανοσολογικής απάντησης στην ανάπτυξη της νόσου και στη διασπορά στη συστηματική κυκλοφορία της συνοδού ενδοπεριτοναϊκής φλεγμονής

Ευαγγελία Κουσκούνη, Εμμανουήλ Β. Οικονόμου
Ερευνητικό Πρόγραμμα “ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ”, Αρ. Πρωτ. Εγκ. 1460/4-5-2007

ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΜΑΣΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ - Εντοπισμός του υποπληθυσμού με μεταστατικό δυναμικό και διερεύνηση της σχέσης της παρουσίας τους με κυκλοφορούντες δείκτες αποπτωτικής και νεοαγγειογενετικής ομοιοστασίας

Εμμανουήλ Β. Οικονόμου, Ευαγγελία ΚουσκούνηΕρευνητικό Πρόγραμμα “ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ”, Εγκριση από την Επιστημονική Επιτροπή

basket
Το καλάθι μου
  - (0) Προϊόντα

Επιλέξτε τομέα

Επιλέξτε φάρμακο

Επιλέξτε εξέταση με βάση τον τομέα

Δημοφιλείς Εξετάσεις