ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι η θεραπευτική εξατομίκευση;

H φαρμακευτική θεραπεία χορηγείται σήμερα είτε «κατά πρωτόκολλο», δηλαδή σύμφωνα με γενικές οδηγίες διεθνών επιστημονικών εταιρειών, είτε «κατά δοκιμή-αποτυχία», δηλαδή εμπειρικά. Η θεραπεία «κατά πρωτόκολλο» είναι συχνά αναποτελεσματική γιατί δεν συνεκτιμά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ασθενούς. Η θεραπεία «κατά δοκιμή-αποτυχία» είναι ανασφαλής γιατί μπορεί να προκαλέσει παρενέργειες. Και οι δύο αυτοί τρόποι φαρμακευτικής θεραπείας είναι χρονοβόροι και δαπανηροί τόσο για τον ασθενή όσο και για το κοινωνικό σύστημα υγείας.

Θεραπευτική εξατομίκευση είναι η διαδικασία επιλογής φαρμακευτικής θεραπεία που βασίζεται στα γενετικά ή και βιοχημικά ατομικά χαρακτηριστικά κάθε ασθενούς και διασφαλίζει τη σωστή επιλογή φαρμάκου με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια

Πως αξιοποιούνται οι υπηρεσίες του ινστιτούτου Phramagenetix;

Με ευχερή και φιλική στο χρήστη περιήγηση στην ιστοσελίδα του ινστιτούτου μας:
α. εντοπίστε τον ιατρικό τομέα που ανήκει το πρόβλημα της υγείας σας
β. εντοπίστε τα φάρμακα που λαμβάνετε για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, είτε διαμέσου του ιατρικού τομέα, είτε απευθείας από το εμπορικό όνομα του φαρμάκου που θα βρείτε στον αλφαβητικό κατάλογο των φαρμάκων
γ. προωθηθείτε άμεσα στη διαθέσιμη σχετική εξέταση με πληροφορίες για τον κωδικό, την περιγραφή και το κόστος της
δ. επικοινωνήστε, είτε ηλεκτρονικά, διαμέσου e-mail, είτε τηλεφωνικά με το ινστιτούτο μας για κάθε σχετική απορία ή διευκρίνιση. Η επικοινωνία σας θα γίνει απευθείας με τον επιστημονικό υπεύθυνο του ινστιτούτου Επίκουρο Καθηγητή Φαρμακογενετικής κο Εμμανουήλ Οικονόμου για την άμεση επίλυση των αποριών σας

Πως πραγματοποιούνται οι εξετάσεις θεραπευτικής εξατομίκευσης του ινστιτούτου Pharmagenetix;

Η παροχή εξατομικευμένης συμβουλευτικής προϋποθέτει την πραγματοποίηση εξειδικευμένων εξετάσεων. Oι εξετάσεις αυτές είναι απολύτως ανώδυνες και ακίνδυνες για τον εξεταζόμενο, μπορεί να είναι είτε μοριακές (που πραγματοποιούνται στο γενετικό υλικό), είτε βιοχημικές (που πραγματοποιούνται απευθείας στο αίμα) και απαιτούν σχετική δειγματοληψία. Για τις μοριακές εξετάσεις απαιτείται δειγματοληψία σιέλου ή παρειακού επιχρίσματος από την εσωτερική επιφάνεια του μάγουλου. Για τις βιοχημικές εξετάσεις απαιτείται δειγματοληψία αίματος.
Η δειγματοληψία για τις μοριακές εξετάσεις μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στα εργαστήρια μας από το προσωπικό μας, είτε στο χώρο κάθε ενδιαφερόμενου από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο με απλή, ανώδυνη και ασφαλή διαδικασία και με τη βοήθεια υλικών που θα του προμηθεύσει το ινστιτούτο μας.
Η δειγματοληψία για τις βιοχημικές εξετάσεις μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στα εργαστήρια μας από το προσωπικό μας, είτε σε οποιοδήποτε μικροβιολογικό εργαστήριο της επιλογής του ενδιαφερόμενου ή του ιατρού του.
Τα δείγματα που προέρχονται από δειγματοληψίες για μοριακές ή βιοχημικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται εκτός των εργαστηρίων μας, αποστέλλονται ταχυδρομικά στα εργαστήρια μας και προωθούνται προς επεξεργασία

Σε πόσο χρόνο ολοκληρώνεται η διαδικασία παροχής εξατομικευμένης συμβουλευτικής;

Η συνολική διαδικασία (προσδιορισμός εξετάσεων - πραγματοποίηση εξετάσεων – αξιολόγηση – έγγραφη παροχή εξατομικευμένης συμβουλευτικής) στο ινστιτούτο Pharmagenetix συνήθως ολοκληρώνεται εντός 10 ημερών

 

Τι ξεχωριστό έχουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων θεραπευτικής εξατομίκευσης που πραγματοποιούνται στο ινστιτούτο Pharmagenetix;

Oλες οι εξετάσεις θεραπευτικής εξατομίκευσης πραγματοποιούνται αποκλειστικά στο ινστιτούτο Pharmagenetix. Τα αποτελέσματα όλων των εξετάσεων συνοδεύονται από αξιολόγηση και αναλυτικές επεξηγήσεις που απευθύνονται τόσο στον θεράποντα ιατρό όσο και στον εξεταζόμενο ενώ παρέχεται επιπλέον στοιχειοθετημένη εξατομικευμένη συμβουλευτική για τη φαρμακευτική θεραπεία, βασισμένη στα αποτελέσματα των εξετάσεων αυτών

Ποιο είναι το κόστος των εξετάσεων θεραπευτικής εξατομίκευσης;

Το κόστος των εξετάσεων που πραγματοποιούνται στο ινστιτούτο Pharmagenetix εξαρτάται από το είδος και το εύρος τους που απαιτείται για την παροχή της εξατομικευμένης συμβουλευτικής. Σε κάθε περίπτωση, το κόστος των εξετάσεων που απαιτούνται για την παροχή εξατομικευμένης συμβουλευτικής είναι απόλυτα προσιτό και συχνά ανάλογο ή υποδεέστερο εκείνου του κρατικού τιμολογίου, όταν αυτό υπάρχει

Πως αποζημιώνεται η εξέταση;

Το ινστιτούτο Pharmagenetix λειτουργεί με νόμιμη άδεια του σχετικού υπουργείου και υπάγεται στη δευτεροβάθμια περίθαλψη. Ετσι, κάθε παρεχόμενη υπηρεσία του ενσωματώνει υποχρεωτικά 13 % Φ.Π.Α. Τα κόστη των εξετάσεων θεραπευτικής εξατομίκευσης που αναφέρονται στην ιστοσελίδα συμπεριλαμβάνουν το Φ.Π.Α.. Οι περισσότερες από τις εξετάσεις που πραγματοποιούνται στο ινστιτούτο δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο των εξετάσεων που αποζημιώνονται άμεσα από τα ταμεία. Ετσι, το ινστιτούτο παρέχει βεβαίωση εκτέλεσης των εξετάσεων και νόμιμη απόδειξη της αποζημίωσης τους στον ενδιαφερόμενο που μπορεί στη συνέχεια να προσκομίσει στο ασφαλιστικό ταμείο του ή στην ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία του που θα αποφασίσουν για την αποζημίωση του. Οι εξετάσεις πληρώνονται είτε μετρητοίς, προκαταβολικά ή με την παράδοση των αποτελεσμάτων, είτε με πιστωτική κάρτα (εκτός κάρτας DINERS), είτε με κατάθεση της συμφωνηθείσας αποζημίωσης σε λογαριασμό της Alpha Bank ή οποιασδήποτε άλλης τράπεζας της επιλογής του εξεταζόμενου
 

Πως μπορώ να ενημερωθώ για τις υπηρεσίες του ινστιτούτου Pharmagenetix;

Η ενημέρωση σας μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε διαμέσου της ιστοσελίδας του ινστιτούτου, είτε διαμέσου τηλεφωνικής επικοινωνίας με το ινστιτούτο και άμεση συνομιλία με τον επιστημονικό υπεύθυνο, Επίκουρο Καθηγητή Φαρμακογενετικής κο Εμμανουήλ Οικονόμου, είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) και απάντηση το αργότερο εντός δύο εργάσιμων ημερών από τον επιστημονικό σύμβουλο του ινστιτούτου

Μπορώ να έχω παρακολούθηση και εξατομικευμένη συμβουλευτική για την εφαρμογή των θεραπευτικών προτάσεων του ινστιτούτου ή του θεράποντος ιατρού μου;

To ινστιτούτο Pharmagenetix ενθαρρύνει τη σταθερή επικοινωνία του ενδιαφερόμενου απευθείας με τον επιστημονικό σύμβουλο του ινστιτούτου ή τους επιστημονικούς συνεργάτες του

Πως εφαρμόζεται η εξατομικευμένη συμβουλευτική που θα λάβω από το ινστιτούτο;

H εξατομικευμένη συμβουλευτική περιλαμβάνει πλήρη θεραπευτική πρόταση βασισμένη στα εργαστηριακά ευρήματα και στο ατομικό και οικογενειακό ιστορικό του εξεταζόμενου και απευθύνεται αποκλειστικά στο θεράποντα ιατρό. Η εφαρμογή της στηρίζεται αποκλειστικά στη φαρμακευτική θεραπεία και είναι εξ ορισμού ανώδυνη και ασφαλής. Η τελική διαμόρφωση της εφαρμογής της στον εξεταζόμενο πραγματοποιείται από το θεράποντα ιατρό

basket
Το καλάθι μου
  - (0) Προϊόντα

Επιλέξτε τομέα

Επιλέξτε φάρμακο

Επιλέξτε εξέταση με βάση τον τομέα

Δημοφιλείς Εξετάσεις